Sylvia Sang Eun Lee

Sylvia Sang Eun Lee : Messiah No.45 I know that ... 주가 살아계심을 ... Soprano Sang-Eun Lee

Handel's Messiah
Dec. 16, 2012 워싱턴성광교회 메시아 연주 (지휘: 곽은식)
다음곡: 46 사람을 인하여 ... http://youtu.be/yjwXlat5AdI
이전곡: 44 할렐루야 http://youtu.be/kRqXGeJDdsk