Jisang Ryu

Jisang Ryu : G.Verdi - Don Carlo - Filippo II aria

Dormiro sol nel manto mio regal
Bass Jisang Ryu