Sylvia Sang Eun Lee

Sylvia Sang Eun Lee : Mozart Idomeneo "Quando avran fine omai.. Padre, germani addio!!" soprano Sylvia Sang-Eun Lee

Idomeneo "Quando avran fine omai.. Padre, germani addio!!" by W. A Mozart
Soprano Sylvia Sang-Eun Lee
Seoul Philharmonic Orchestra conducted by Myung-Whun Chung
Korea National Opera