Steven Isserlis

Steven Isserlis : Henri Dutilleux: „Tout un monde lointain…“ (Steven Isserlis)

Tento pětivětý koncert je mnohými znalci považován za skladatelovu vrcholnou kompozici. Názvy jednotlivých částí evokují básně Charlese Baudelaira. Impuls k jejímu zrodu vzešel od violoncellisty Mstislava Rostropoviče. Pod taktovkou hlavního hostujícího dirigenta SOČRu Tomáše Braunera tento koncert předvedl britský violoncellista Steven Isserlis.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu / Prague Radio Symphony orchestra - socr.rozhlas.cz

Tomáš Brauner – dirigent / conductor
Steven Isserlis – violoncello / cello

Dvořákova síň, Rudolfinum, 27. 11. 2017 / Dvorak hall, Rudolfinum, Prague – 27 November 2017

Více informací o Symfonickém orchestru Českého rozhlasu naleznete na http://www.rozhlas.cz/socr/portal/

Oficiální profil Symfonického orchestru Českého rozhlasu naleznete na
https://www.facebook.com/SymfonickyOrchestrCeskehoRozhlasu/?hc_ref=ARTLbumX-IL5DiBgJNjWWLn1ekYWJWwYvqPFXDqCaHWvn_FJGahgQbjmYH-E0AqemBc