Shi-Yeon Sung

Shi-Yeon Sung : M.Ravel Piano concerto in G (2/2) I HyeJin Kim 김혜진

www.HyeJin.com
2nd & 3rd movement of M.Ravel Piano Concerto in G Major
Gyounggi Phiharmonic Orchestra
Shi-yeon Sung I Conductor
HyeJin KIm I Piano
Live at Orchestra Festival 2014 Seoul, Korea