Saša Čano

Saša Čano : Kontchak - Prince Igor (A. Borodin)

SNG Maribor, Slovenia

Sasa Cano - Kontchak,
Marko Kobal - Igor,