Oliver Von Dohnányi

Oliver Von Dohnányi : 2015 03 26 SKO O Dohnanyi ZMZ Cantica W A Mozart Requiem aeternam

Veľkonočný koncert
Oliver Dohnányi, dirigent
Henrich Tatár, husle
Junko Kinoshita, klavír, Japonsko
Natalia Melnik, soprán, Ukrajina
Eva Garajová, mezzosoprán
Jiří Zouhar, tenor, ČR
Martin Mikuš, basbarytón
Žilinský miešaný zbor
Cantica Martin
program:
Ernest Chausson
Koncert pre husle, klavír a sláčiky op. 21
Wolfgang Amadeus Mozart
Requiem pre sóla, zbor a orchester

EASTER CONCERT
Oliver von Dohnanyi, conductor
Henrich Tatár, violin
Junko Kinoshita, piano
Natalia Melnik, soprano
Eva Garajová, mezzosoprano
Jiří Zouhar, tenor
Martin Mikuš, basbaritone
Žilina Mixted Choir
Cantica Collegium Musicum Martin
program:
Ernest Chausson
Double Concerto for violin, piano and strings, Op. 21
Wolfgang Amadeus Mozart
Requiem, K. 626