John Lindsey

John Lindsey : Ch'ella mi creda - La Fanciulla del West (G. Puccini)

Dick Johnson's third act aria from La Fanciulla del West.

Tenor: John Robert Lindsey
Collaborative Pianist: Aaron Breid