Jan Tomasz Adamus

Jan Tomasz Adamus : Haendel THEODORA Capella Cracoviensis

Haendel Theodora - 27.02.2011 - Filharmonia Kraków

Rebecca Bottone, Elżbieta Wróblewska, Kai Wessel, Krystian Krzeszowiak, Lisandro Abadie
Capella Cracoviensis
Jan Tomasz Adamus dyrygent

Verba et Voces , Muzyka w Krakowie Muzyka w Małopolsce