Ghena Dimitrova

Ghena Dimitrova : Ghena Dimitrova - Salgo gia ( with final high C)

Ghena Dimitrova singing Salgo gia del trono aurato